Palatul princiar

Clădirea a fost construită după anul 1560 și păstrează elemente ale stilului gotic de la sfârşitul secolului XV. Clădirea are parter şi etaj, forma aproximativ pătrată, având în partea de nord o anexă fără etaj. Destinată pentru vama sării de la Turda, clădirea a servit şi de reşedinţă temporară a principilor Transilvaniei în timpul vizitelor în zonă, de unde şi denumirea de Casa Princiară sau Palat Voivodal. Aici au fost cazate şi persoanele care au participat la Dietele Transilvaniei.

Reşedinţa sau Casa Princiară, care adăposteşte astăzi Muzeul de Istorie, este fără îndoială cel mai valoros monument de arhitectură medievală civilă din Turda. Muzeul de istorie a fost înființat în anul 1943, inaugurat în 1951 și deținea materiale arheologice descoperite în zonă (vase, topoare, unelte, arme, obiecte romane, monede).

În vecinătatea muzeului, a existat un Lapidariu, care conținea o colecție impresionantă de vestigii din perioada romană, găsite în perimetrul Turzii, mai ales în castrul roman Potaissa (sarcofage, lei funerari, statui, coloane, capiteluri etc). Tot aici se aflau și busturile lui Decebal și Traian. Majoritatea pieselor romane din lapidariu, au fost mutate în anul 2013 în incinta Muzeului de Istorie.

Alte informații

“Fațada principală are un portal de intrare în arc frânt și trei ferestre de formă dreptunghiulară. Deasupra intrării se afla un balcon sprijinit pe console în retrageri treptate, încadrat de ferestre dreptunghiulare. Celelalte fațade sunt lipsite de elemente decorative. Beciurile sunt acoperite cu bolți cilindrice din cărămidă, sprijinite pe arhivolte din piatră ecarisată. Parterul şi etajul sunt tăvănite. Poarta, relativ simplă, e în arc frânt şi profilată gotic, iar în interior, la parter, se găsesc alte uşi cu tocul în arc frânt, alături de tocuri în stil renaştere, dreptunghiulare şi cu profiluri întoarse la bază spre golul uşii. La etaj uşile aparţin renaşterii. Aceleaşi observaţii se pot face şi privitor la ferestre. Cele mai vechi sunt simple, dreptunghiulare, cu cercevele de piatră de model gotic târziu, unele au primit şi câte o cornişă cu denticule, iar altele au şi un toc profilat, întors spre interior.”  Camil Mureşanu, Monumente istorice din Turda, 1968

Informații suplimentare: Muzeul de Istorie Turda, Str. Bogda Petriceicu Hasdeu, nr.2
tel.+40.(0)264.311.826, www.muzeulturda.ro, facebook
 


flanco.ro/

dacris.net