Palatul princiar

Clădirea a fost construită după anul 1560 și păstrează elemente ale stilului gotic de la sfârşitul secolului XV. Clădirea are parter şi etaj, forma aproximativ pătrată, având în partea de nord o anexă fără etaj. Destinată pentru vama sării de la Turda, clădirea a servit şi de reşedinţă temporară a principilor Transilvaniei în timpul vizitelor în zonă, de unde şi denumirea de Casa Princiară sau Palat Voivodal. Aici au fost cazate şi persoanele care au participat la Dietele Transilvaniei.

Muzeul de istorie a fost înfiinţat în anul 1943, inaugurat în 1951 și deținea materiale arheologice descoperite în zonă (vase, topoare, unelte, arme, obiecte romane, monede).  În apropierea muzeului se află busturile lui Decebal şi Traian şi mai multe sarcofage romane din piatră.

Alte informații

„Reşedinţa sau Casa Princiară care adăposteşte azi Muzeul de Istorie, este, fără îndoială, cel mai valoros monument de arhitectură medievală civilă din Turda.” Faţada principală are un portal de intrare în arc frânt şi trei ferestre de formă dreptunghiulară. Deasupra intrării se afla un balcon sprijinit pe console în retrageri treptate. La dreapta şi stânga acestuia se găsesc ferestre dreptunghiulare cu sprâncene de cornişe şi frize de denticule în partea superioară. Celelalte faţade sunt lipsite de elemente decorative, doar ferestrele dispun de anumite accente. Beciurile sunt acoperite cu bolţi cilindrice din cărămidă, sprijinite pe arhivolte din piatră ecarisată. Parterul şi etajul sunt tăvănite. Poarta, relativ simplă, e în arc frânt şi profilată gotic, iar în interior, la parter, se găsesc alte uşi cu tocul în arc frânt, alături de tocuri în stil renaştere, dreptunghiulare şi cu profiluri întoarse la bază spre golul uşii. La etaj uşile aparţin renaşterii. Aceleaşi observaţii se pot face şi privitor la ferestre. Cele mai vechi sunt simple, dreptunghiulare, cu cercevele de piatră de model gotic târziu, unele au primit şi câte o cornişă cu denticule, iar altele au şi un toc profilat, întors spre interior.”  Camil Mureşanu, Monumente istorice din Turda, 1968

Informații suplimentare: Muzeul de Istorie Turda, Str. Bogda Petriceicu Hasdeu, nr.2
tel.+40.(0)264.311826, muzeuturda@yahoo.com, www.muzeulturda.ro, facebook


Articole similare

No`hai ... dă mai departe :)