Împrejurimile Turzii

De la sosirea la Turda, privirea iți este atrasă de imensa despicatură a Cheilor Turzii, făurita de râul Hașdate. Cheile Turzii sunt situate la mai puțin de 10 km de oraș și reprezintă o rezervație naturală complexă, pusă sub protecție încă din anul 1938.
Alaturi de Cheile Turzii, in imprejurimile orasului mai intalnim si alte locuri deosebit de frumose si interesante: Defileul Hasdate si Cascada Ciucas, Cheile Borzesti, Cheile Turenilor, Rezervatia Naturala Dealul cu Fluturi si Rezervatia Naturala Saraturile Turzii.

Atracții turistice

Cheile Turzii

Cheile Turzii sunt o rezervaţie naturală complexă, înfiinţată în 1938. Pe un teritoriu relativ restrâns (324 ha) sunt adăposttite importante valori de ordin ştiinţific (botanic, zoologic, ecologic, geologic, speologic) istoric şi peisagistic. Există mai multe variante de acces spre rezervaţie. Varianta rutieră cea mai utilizată este localitatea Mihai Viteazu pe DJ103L prin localitatea Cheia, pe unde se ajunge până la platoul din apropierea cabanei turistice. O altă variantă de acces este DJ107L pe ruta Turda – Petreştii de Jos.
Rezervaţia este situată în partea centrală a Culmii Petreştilor si are o lungime de 1270 m şi o diferenţă de nivel de aproximativ 320 m. Cheile au luat naştere ca urmare a activităţii de eroziune a pârâului Hăşdate. Relieful, format pe calcare jurasice, a dat naştere unui peisaj carstic de o rară salbaticie: stânci înalte şi abrupte, pereţi verticali, creste ascuţite, turnuri de piatră, vâlcele pietroase, grohotişuri (zuruşuri – în limbajul locului), peşteri si doline.
Rezervaţia se remarcă printr-o diversitate biologică foarte ridicată raportată la suprafaţa relativ restrânsă. În anii 1930 profesorul Erasmus Nyaradi a identificat şi a descris 970 de specii de plante, dintre care amintim usturoiul sălbatic (Allium obliquum), piciorul cocoşului, odoleanul, omagul, stânjenelul (Iris aphilla şi Iris humilis), frăsinelul (Dictamnus albus), vulturica, scoruşul (Sorbus dacica), liliacul ardelenesc (Syringa josikea), capul şarpelui (Echium russicum), etc. Speciile de animale mai importante din punct de vedere stiinţific sunt: Aquila chrysaetos (acvila de stâncă), Lullula arborea (ciocârlia de pădure), Pernis apivorus (viespar), mai multe specii de lilieci ocrotite prin lege, specii rare de fluturi, peşti, reptile şi mamifere (vulpea, mistreţul, iepuri, căprioara, veveriţa)
În Cheile Turzii sunt aproximativ 60 de peşteri, firide sau arcade, de dimensiuni mici (8 depăşesc 20 m, cea mai mare atingând 120 m – Peştera Ungurească). Alte peşteri: Cetăţeaua Mare şi Cetăţeaua Mică (în vecinătatea Podului 4), Şura lui Balica, Filimon, Feciorilor, Calăştur, Grota Sanşil, Grota lui Hili, Firida lui Anton Cheile Turzii reprezintă una din zonele importante din ţara pentru practicarea alpinismului, a sporturilor montane, orientare turistică şi activităţi educative şi recreative.

Cheile Turenilor

Cheile Turenilor au fost declarate în anul 1993, ca rezervaţie naturală mixtă (floristică, faunistică, peisagistică) şi parc arheologic (terase şi peşteri locuite). Accesul auto se face în principal prin satul Copăceni, pe un drum nemodernizat de aproximativ 3 km, ce se desprinde din drumul europeean E60. Pe trasee turistice se poate ajunge şi din comuna Tureni sau venind de la Cheile Turzii.
Cheile Turenilor sunt rezultatul unor fenomene carstice manifestate în calcarele jurasice aflate la contactul Munţilor Trascău cu Bazinul Transilvaniei. Aspectul rezervaţiei este acela de canion carstic, în formă de «V», pereţii de calcar având înălţimi cuprinse între 20 m şi 105 m. Lungimea cheilor este de 1850 m. Sunt identificate 29 de grote şi peşteri pe teritoriul cheilor, cu lungimi cuprinse între 3 – 58 m (Peştera Liliecilor – 58 m, Peştera cu două intrări – 20 m, Peştera din diaclază – 20 m, Peştera Şura Mare – 18 m. Peşterile din Cheile Turenilor sunt în prezent fosile, colmatate şi inactive.
Dintre plantele mai rare amintim: Alyssum saxatile, Allium flavum, Avenastrium montanum, Iris pumila, Sesleria rigida haynaldiana, Thymus comosus, Viola jooi, Vinca herbacea, Sorbus cretica etc. Avifauna cuprinde specii rare cum ar fi corbul (Corvus corax), vânturelul roşu (Falco tinunculus), mierla de piatră (Monticola saxatilis), codroşul de munte (Phoenicurus ochruros) şi pietrarul sur (Oenanthe oenanthe). De asemenea au fost identificate numeroase specii de lepidopterele, unele rare (ex. Zerinthia polyxena). Dintre reptile amintim şopârla de ziduri (Lacerta muralis) şi şarpele de aluniş (Coronella austriaca). Prin cercetările arheologice au fost descoperite terase şi peşteri locuite, precum şi numeroase obiecte, unelte, ceramică, monede şi necropole tumulare.

Cheile Borzești

Cheile Borzeştilor (numite şi Cheile Berchişului) sunt a treia cheie săpată în culmea Petreşti şi se găsesc la sud-vest de Cheile Turzii, pe teritoriul comunei Iara. Ele au fost declarate zonă naturală protejată de importanţă judeţeană în 1994. Accesul se face de la cabana Buru sau din satul Borzeşti, pe noul drum ce duce la Gura Jigăului, la capătul din amonte al cheilor.
Cheile Borzeşti sunt reprezentative, deoarece sunt singurele chei din Munţii Apuseni care au fost sculptate în două sensuri, schimbandu-şi în timp, atât nivelul de bază, cat şi colectorul. Iniţial apele se scurgeau către golful Borzeştilor care funcţiona ca o zonă de convergenţă hidrografică, limita fiind spre sud la Culmea Petreşti. Ulterior, afluentul Arieşului a străpuns culmea Petreşti şi pas cu pas a captat apele spre Arieş.
Cheile au versanţi împăduriţi, motiv pentru care, din punct de vedere educativ, habitatul forestier este foarte important. Rezervaţia se află în domeniul pădurii de fag (Fagus sylvatica) în amestec cu gorun (Quercus petraea). În perimetrul  rezervaţiei pot fi întâlnite diferite specii de plante cu caracter endemic, specifice habitatelor forestiere si stâncariilor calcaroase (la izvoare). Cheile au pereţi de înălţimi mici, dar prezintă două sectoare sălbatice (cascadele inferioare şi cascadele superioare), foarte interesante, cu succesiuni de cascade, săritori şi marmite de mari dimensiuni. Marcajul turistic triunghi roşu evită aceste porţiuni, inaccesibile la ape mari, pentru a căror vizitare trebuie să mergem chiar pe albia pârâului, sărind din piatră în piatră. Viztarea cheilor prin albia râului este recomandată în zilele călduroase, echipaţi corespunzător.
Cheilor Borzeştilor oferă condiţii bune de vieţuire multor mamifere, (vulpea, lupul, bursucul, mistreţul, căprioara) dar şi numeroaselor specii de păsări, reptile şi insecte.

Dealul cu Fluturi

Rezervaţia Naturală Dealul cu Fluturi face parte din categoria ariilor protejate naţionale care au ca scop protecţia si conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect zoologic (cu accent asupra Lepidopterelor) si floristic oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice şi educative.
Accesul se face din D.J. 150 Campia Turzii – Viişoara. De la acest drum judeţean, din  comuna Viişoara, până la limita ariei protejate distanţa este de circa 3km, pe drumuri de pământ. Rezervatia ocupa o suprafata de 20 ha si este situata din punct de vedere administrativ in raza comunei Viisoara, pe versantul sud-estic al dealului Coasta Lunii, cu altitudinea intre 350-450 m). Pe pantele sud-vestice s-a dezvoltat o vegetatie stepizata ce adaposteste o mare diversitate de lepidoptere. Cea mai mare parte a ariei protejate este ocupata de un habitat prioritar, cu diferite specii de plante, unele cu caracter endemic (Prunus tenella, Dictamnus albus, Iris humilis, Astragalus exscapus, Crambe tataria, Onosma pseudarenaria, Salvia transsylvanica. Vegetaţia stepică adăposteşte peste 700 de specii de flutturi. Au fost întâlnite specii valoroase: Cucullia mixta, Cucullia xeranthemii, Philotes bavius hungaricus, Catopta thrips si speciile lor gazdă. Au fost descoperite 14 specii de fluturi în premiera în fauna României şi un unicat în lume (Filatima transilvaniella). Din punct de vedere al faunei de interes forestier, în zonă au fost semnalate exemplare de căprior şi fazan.

Sărăturile Turzii

Sărăturile şi Ocna Veche Turzii reprezintă o rezervaţie naturală care pune sub protecţie flora specifică de plante de sărătură. Diferitele genuri de Salicornia împrumută solului un colorit specific, roşu-violaceu. În aria protejată există 10 lacuri antroposaline aflate în diferite stadii de evoluţie formate prin surparea tavanelor vechilor camere de exploatare a sării.

Situl Natura 2000 Cânepişti este foarte important pentru protecţia vânturelului de seară, o pasăre răpitoare migratoare, foarte periclitată.Activități recomandate

Drumeții și ture montane

Din Turda, pornesc numeroase trasee turistice marcate spre Cheile Tureni, Cheile Turzii, cascada Ciucas si Cheile Borzesti.
Informații suplimentare: www.turdaturism.ro – trasee turistice

Descoperă natura cu Junior Ranger

Activități educative pentru copii și familii, în rezervațiile naturale din împrejurimile Turzii: Cheile Tureni, Cheile Turzii, Cheile Borzești, Sărăturile Turzii și Dealul cu Fluturi.

Poteci tematice:

Foto Safari

Activitati de observare si fotografiere a speciilor de plante si animale din rezervatiile naturale din imprejurimile Turzii (Cheile Tureni, Cheile Turzii, Cheile Borzesti, Saraturile Turzii si Dealul cu Fluturi)
Informatii despre arii protrejate: www.potecitematice.juniorranger.ro – arii protejate

Cicloturism în împrejurimile Turzii

Plimbări cu bicicleta pe sosea în imprejurimile Turzii și pe trasee cicloturstice spre Cheile Turenilor, Cheile Turzii, Cheile Borzești, valea Arieșului și valea Ierii.
Informatii suplimentare: www.turdeni.ro – cicloturism

Alpinism și escaladă la Cheile Turzii și Cheile Turenilor

Cheile Turzii si Cheile Turenilor sunt cele mai renumite locuri din zona, pentru practicarea alpinismului si escaladei. Discipline de cățărare: escaladă sportivă, escaladă pe mai multe lungimi de coardă (cu asigurări fixe și rute cu asigurări mobile), via ferrata. Cele mai potrivite sezoane de cățărare sunt primăvara și toamna. Vara poate fi foarte cald
Informatii suplimentare: www.turdeni.ro – alpinism si escalada

Zbor cu parapanta la Cheile Turzii

Zbor cu parapanta la Cheile Turzii

Informații și activități de vacanță:
TurdaTurism.RO – 0744.678674 – info@turdaturism.ro
Plimbări recente: Borzești Classic (album google photo)


Album foto – Imprejurimile Turzii (album google photo)