Cheile Tureniului

Cheile Tureniului au fost declarate rezervaţie naturală mixtă (floristică, faunistică, peisagistică) şi parc arheologic (terase şi peşteri locuite).

Accesul auto se face în principal prin satul Copăceni, pe un drum nemodernizat de aproximativ 3 km, ce se desprinde din drumul europeean E60. Pe trasee turistice se poate ajunge şi din comuna Tureni sau venind de la Cheile Turzii.

Cheile Tureniului sunt rezultatul unor fenomene carstice manifestate în calcarele jurasice aflate la contactul Munţilor Trascău cu Bazinul Transilvaniei. Aspectul rezervaţiei este acela de canion carstic, în formă de «V», pereţii de calcar având înălţimi cuprinse între 20 m şi 105 m. Lungimea cheilor este de 1850 m. Sunt identificate 29 de grote şi peşteri pe teritoriul cheilor, cu lungimi cuprinse între 3 – 58 m (Peştera Liliecilor – 58 m, Peştera cu două intrări – 20 m, Peştera din diaclază – 20 m, Peştera Şura Mare – 18 m. Peşterile din Cheile Turenilor sunt în prezent fosile, colmatate şi inactive.

Dintre plantele mai rare amintim: Alyssum saxatile, Allium flavum, Avenastrium montanum, Iris pumila, Sesleria rigida haynaldiana, Thymus comosus, Viola jooi, Vinca herbacea, Sorbus cretica etc.

Avifauna cuprinde specii rare cum ar fi corbul (Corvus corax), vânturelul roşu (Falco tinunculus), mierla de piatră (Monticola saxatilis), codroşul de munte (Phoenicurus ochruros) şi pietrarul sur (Oenanthe oenanthe). De asemenea au fost identificate numeroase specii de lepidopterele, unele rare (ex. Zerinthia polyxena). Dintre reptile amintim şopârla de ziduri (Lacerta muralis) şi şarpele de aluniş (Coronella austriaca).

Prin cercetările arheologice au fost descoperite terase şi peşteri locuite, precum şi numeroase obiecte, unelte, ceramică, monede şi necropole tumulare.

Cheile Tureniului sunt recomandate pentru practicarea alpinismului și a altor sporturilor montane, drumeții, orientare turistică şi pentru activităţi educative şi recreative.


Echipamente și accesorii pentru excursii și activități montane 

www.turdaturism.ro/shop – www.turdaturism.ro/bike 


Recomandări:Playlist youtube: Cheile Tureniului

Alte albume foto: