Scărița-Belioara, Poșaga, Ocoliș

Pe Valea Ariesului înspre nord, în inima munților, te așteaptă o lume parcă neschimbată de mai bine de 100 de ani. Farmecul și frumusețea locurilor este completată de căldura și ospitalitatea oamenilor. Aici poți vedea cum se muncea odinioară și poți asista la preparatul bucatelor tradiționale, dar și la momente de sărbătoare, care aici sunt cu adevarat speciale.

Cele mai importante obiective turistice din regiune sunt: Mănăstirea de lemn de la Poşaga, Izbucul și Cheile Poşegii, Cheile Runcului, Cheile Pociovaliştei, Cheile Ocolișelului, Colţii Vulturersei și Rezervaţia geo-botanică Scărița-Belioara.

Atracții turistice

Scarita-Belioara

Rezervatia geobotanica Scarita-Belioara reprezinta una dintre cele mai valoroase si reprezentative rezervatii naturale din zona, o rezervaţie complexă (botanică, geologică şi peisagistică) situată la altitudine cuprinsă între 800 şi 1371m, pe teritoriul comunelor Poşaga si Ocolis. Iniţiativa protecţiei acestui areal a avut-o Alexandru Borza încă din anii 1920, iar rezervaţia a fost înfiinţată la propunerea Academiei Române în anul 1958. Rezervaţia cuprinde platoul şi fânaţul Şesul Craiului, pădurea de pe muntele Scăriţa, precum şi spectaculoasele abrupturi ce străjuiesc obârşiile văii Belioara. Rezervaţia are o suprafaţă de 450 ha şi adăposteşte multe specii rare de plante şi animale.
Se întâlnesc suprapuneri de componenţe floristice care la prima vedere se exclud reciproc. Din stadiile glaciare s-au păstrat genţiana-cupă de calcar, strugurii ursului, arginţica, sângele voinicului, săpunariţa galbenă (cel mai nordic punct), iar din perioadele uscate şi reci, laleaua pestriţă şi iarba firezului. Valoroasă din punct de vedere biogeografic este şi pădurea de pe platoul Scăriţei, alcătuită din exemplare secular de pin, molid, larice, ienupăr, brad, iar pe stânci apare şi tisa. Fauna este foarte bogată. Dintre mamifere amintim ursul, lupul, vulpea, mistreţul, cerbul, căprioara si veveriţa. Dintre speciile de păsări evidenţiem acvila de stâncă, ce cuibăreşte pe stâncării.

Cheile Posegii si Vulturesele

Cheile Poşegii sunt o rezervaţie complexă, cu o suprafaţă de aproape 100 ha, cu forme de relief caracteristice rocilor calcaroase cu abrupturi, creste, turnuri, arcade şi peşteri. În partea superioară, sub colţii Vulturesei se află peştera Casa Zmeului, peşteră fosilă cu mai multe săritori şi hornuri. Este important de menţionat prezenţa a două izbucuri in interiorul cheilor, la firul văii, şi anume Izbucul Bujorului (izbuc intermitent) şi Izvorul Feredeului (mezotermal) fenomene hidrolgice interesante, specifice relifului carstic.
Abrupturile stâncoase sunt acoperite cu pajişti de stâncărie, în care predomină coada iepurelui şi o specie de ovăscior, endemică pentru Carpaţii Româneşti. De asemenea pe versanţii dezvoltaţi pe gresie apare o plantă unică în lume şi anume Vulturica Poşegii. În partea superioară, pe colţii Vulturesei, se păstrează o diversitate floristică similară celei de pe platoul Scăriţa-Belioara. Din stadiile glaciare am identificat genţiana-cupă de calcar, arginţica, săpunariţa galbenă iar din perioadele uscate şi reci: laleaua pestriţă.

Cheile Runcului

Cheile Runcului sunt o rezervaţie naturală complexă, cu suprafaţa de 240 ha, cu un relief pitoresc, un ansamblu de abrupturi, creste, ţancuri, turnuri şi hornuri, şi reprezintă cea mai spectaculoasă străpungere morfologică a crestei calcaroase Vulturese prin amploarea dezvoltării pe verticală. Sunt dominate la vest de vf.Şes, cu altitudinea maximă de 982m, în timp ce la intrarea văii Ocolişului în chei altitudinea este de 595 m, iar la ieşire altitudinea minimă este de 500 m. Pârâului Ocoliş străbate cheile pe o lungime de 1,8 km.
Profilul transversal al cheilor este asimetric, cu versantul stâng abrupt (creste secundare, ţancuri, hornuri), în timp ce versantul drept este puternic înclinat, în mare parte acoperit cu pădure. Numai spre bază este abrupt şi stâncos. În chei se găseşte Peştera de la Runc (378 m lungime, 63 m denivelare) care adăposteşte specii protejate de lilieci. La intrare in chei întâlnim o stâncă pe care se prelinge apa, numită Plânsul Cyclop.

Cheile Pociovaliștei

Cheile Pociovaliștei sunt o rezervaţie naturală complexă, cu un relief pitoresc. Cheile sunt sculptate la contactul dintre rocile metamorfice ale Muntelui Mare şi creasta calcaroasă Vulturese. Versantul Nordic este abrupt, cu ţancuri şi creste, în timp ce versantul sudic, este asemănător cu cel nordic doar în partea superioară, fiind puternic înclinat şi împădurit în jumătatea inferioară. Rezervaţia se află în domeniul pădurii de fag. Pe pantele însorite pe care s-a putut forma pătură subţire de sol, s-au instalat pajişti de stâncarie cu specii puţin pretenţioase. Stratul ierbos este constituit din păiuşul roşu, firuţa şi năprasnic. Pe suprafeţele înclinate de pe Pleaşa Runcurilor apar şi tufărişuri, dar în cea mai mare parte sunt acoperite cu specii calcofile. Pădurea din partea superioară este întreruptă de pajişti secundare folosite ca păşune sau fâneaţă de către localnici.

Cheile Ocolișelului - La Cetate

Cetatea este o formaţiune calcaroasă care străjuiește Cheile Ocolișelului în partea de est.

Playlist Youtube – La nord de Arieș

Activități recomandate

Drumeții și ture montane

Din Posaga sau Ocolis traseele turistice urca spre Vulturese si Scarita-Belioara. Din rezervatia Scarita-Belioara, in mai putin de 3 ore se poate ajunge in statiunea Muntele Baisorii..
Informatii suplimentare: www.turdaturism.ro – trasee turistice

Natura în culori

Activitati educative pentru copii si familii, in rezervatiile naturale din zona (Scarita-Belioara, Vulturese, Cheile Pociovalistei, Cheile Runcului si La “Cetate” in Cheile Ocolișelului).
Informatii suplimentare: www.potecitematice.juniorranger.ro

Foto Safari

Activitati de observare si fotografiere a speciilor de plante si animale din zona (Scarita-Belioara, Vulturese, Cheile Runcului) Activitati recomandate doar cu ghid specializat (Ranger Administratia Natura 2000 Trascau)
Informatii despre arii protrejate: www.potecitematice.juniorranger.ro – arii protejate

Cicloturism si mountain biking

Plimbari cu bicicleta pe sosea, pe Valea Ariesului si pe trasee de mountain-bike spre Scarita-Belioara, cu plecare din Ocoliș, Poșaga sau stațiunea Muntele Baisorii.
Informatii suplimentare: www.turdeni.ro – cicloturism

Descoperă lumea subterana

Vizitarea pesterilor din Cheile Runcului si coltii Vulturesei. Activitati recomandate doar cu ghid specializat.

Călare în Carpați

Călare în Carpați. Activitate recomandata doar cu ghid specializat.
Informatii suplimentare: www.descopera-natura.ro

Caiac si rafting pe valea Arieșului

Caiac si rafting pe valea Ariesului. Debitul si panta nu sunt foarte mari, motiv pentru care este o activitatea ideala si pentru copii si familii. Segmentul cuprins intre Salciua si Buru este deosebit de pitoresc.
Activitate recomandata doar cu ghid specializat.

Activități de iarna

Drumetie pe rachete, Schi de turda, Catarare pe cascade de gheata (in perioada geroasa). Activitati recomandate doar cu ghid specializat.

Informații și activități de vacanță:
TurdaTurism.RO – 0744.678674 – info@turdaturism.ro