Cheile Turzii

Cheile Turzii sunt situate la mai puțin de 10 km de Turda și reprezintă o rezervație naturală complexă, pusă sub protecție încă din anul 1938. Pe un teritoriu relativ restrâns (324 ha) sunt adăpostite importante valori de ordin ştiinţific (botanic, zoologic, ecologic, geologic, speologic) istoric şi peisagistic.

Există mai multe variante de acces spre rezervaţie. Variantele rutiere cele mai utilizate sunt prin localitatea Mihai Viteazu, pe DJ103L prin satul Cheia, sau prin localitatea Sândulești, variante prin care se ajunge in aval de Cheile Turzii, până la platoul din apropierea cabanei turistice. Un alt drum de acces este DJ107L, pe ruta Turda – Petreştii de Jos, pentru acces în amonte de chei.

Cheile Turzii sunt situate în partea centrală a Culmii Petreştilor si au o lungime de 1270 m şi o diferenţă de nivel de aproximativ 320 m. Cheile au luat naştere ca urmare a activităţii de eroziune a pârâului Hăşdate. Relieful, format pe calcare jurasice, a dat naştere unui peisaj carstic de o rară salbaticie: stânci înalte şi abrupte, pereţi verticali, creste ascuţite, turnuri de piatră, vâlcele pietroase, grohotişuri (zuruşuri – în limbajul locului), peşteri si doline.

Rezervaţia se remarcă printr-o diversitate biologică foarte ridicată raportată la suprafaţa relativ restrânsă. În anii 1930 profesorul Erasmus Nyaradi a identificat şi a descris 970 de specii de plante, dintre care amintim usturoiul sălbatic (Allium obliquum), piciorul cocoşului, odoleanul, omagul, stânjenelul (Iris aphilla şi Iris humilis), frăsinelul (Dictamnus albus), vulturica, scoruşul (Sorbus dacica), liliacul ardelenesc (Syringa josikea), capul şarpelui (Echium russicum), etc.

Speciile de animale mai importante din punct de vedere stiinţific sunt: Acvila de stâncă (Aquila chrysaetos), Ciocârlia de pădure (Lullula arborea), Viesparul (Pernis apivorus), mai multe specii de lilieci ocrotite prin lege, specii rare de fluturi, peşti, reptile şi mamifere (vulpea, mistreţul, iepuri, căprioara, veveriţa).

În Cheile Turzii sunt aproximativ 60 de peşteri, firide sau arcade, de dimensiuni mici (8 depăşesc 20 m, cea mai mare atingând 120 m – Peştera Ungurească). Alte peşteri: Cetăţeaua Mare şi Cetăţeaua Mică (în vecinătatea Podului 4), Şura lui Balica, Filimon, Feciorilor, Calăştur, Grota Sanşil, Grota lui Hili și Firida lui Anton.

Cheile Turzii sunt recomandate pentru practicarea alpinismului și a altor sporturilor montane, drumeții, orientare turistică şi pentru activităţi educative şi recreative.


Echipamente și accesorii pentru excursii și activități montane 

www.turdaturism.ro/shop – www.turdaturism.ro/bike 


Recomandări:Playlist youtube: Cheile Turzii

Alte albume foto:


flanco.ro/

editura-arthur.ro